• Konto pracownika
 • Strefa pracownika
 • 5000+

„5000+” to program rekomendacyjny dla Zleceniobiorców Jobman Group biorących udział w programie Strefa Pracownika

Zasady:

 • Z programu mogą skorzystać wszyscy Zleceniobiorcy Jobman Group mający dostęp do programu lojalnościowego Strefa Pracownika
 • Za polecenie każdej nowej osoby do pracy w Jobman Group, osoba polecająca otrzymuje 5000 pkt. profitowych
 • Osoba polecona otrzymuje 500 pkt. profitowych
 • Aby punkty zostały dodane do kont osób biorących udział w programie, osoba polecona:

  • musi podpisać umowę z Jobman Group
  • musi poinformować konsultanta Jobman Group o tym, że jest z polecenia
  • musi podać konsultantowi Jobman Group dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail) osoby polecającej
 • Punkty dodawane są do 15-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni